Torsdagsklubben – Fhv. borgmester Else Møller

Borgerhuset | 07.02.2013 @ 14:30

Fhv. borgmester Else Møller, Kerteminde, fortæller om sit livs oplevelser

ALLE ER VELKOMNE – husk kop og brød