Borgerhuset, Helnæs Byvej 63a

Helnæs Borgerhus ligger i en del af den tidligere kommuneskole på Helnæs, som i 1993 blev doneret til foreningerne på Helnæs af Assens kommune. Borgerhuset er samlingssted for klubber og foreninger på Helnæs og rummer også Helnæs Lokalarkiv. Borgerhuset administreres af en bestyrelse i henhold til de gældende vedtægter samt dertil hørende bilag.


NYT FRA BORGERHUSET

VIGTIGT: Opvarmning af Borgerhuset
For at holde bedst mulig varmeøkonomi i forhold til M·A·D lejrs øvrige installationer og ny teknologi, har jeg lovet at gøre opmærksom på, at der ikke må lukkes for varmen. Termostaterne skal i vinterhalvåret stå på 2. Hvis der skrues op for varmen skal der efter brug igen skrues ned på 2.

Borgerhusets køkken er nu renoveret
Bestyrelsen havde søgt om midler til renoveringen hos Assens Kommune og vi er rigtig glade for tilskuddet. Vi har også brugt af Borgerhuset egne sammensparede midler til ny kloakafløb og nyt el-skab. Vi har på det nye køleskab ophængt ordensregler for brug af køkkenet. Vi håber, de vil blive respekteret. Køkkenet skal holde i mange år og være til fælles glæde for husets brugere.

Kaffe
Vi har indkøbt to nye kaffemaskiner, der på 4 min. brygger en kande kaffe til 10 personer, så derfor henstiller vi til at kaffemaskinerne bruges i stedet for den gamle ”kaffemaskine”. Dels fordi de to nye kaffemaskiner er meget billigere i brug, end at varme vand på komfuret til at brygge kaffe med. Vi tænker også på at det er for farligt at stå med de gamle gryder med kogende vand.

Maling
Vi mangler at male køkkenet – det håber vi at komme til at ske lørdag den 25. november 2017, hvor vi afholder fælles arbejdsdag.


Aktiviteter
Borgerhuset danner ramme for arrangementer og aktiviteter, arrangeret af foreninger og Borgerhuset selv. Aktiviteterne er mange fra klubaftener til vin– og ølsmagning og fællesspisning, fra gymnastik til de mange foreningernes generalforsamlinger. Borgerhuset fungerer som klubhus for Helnæs Idrætsforening med aktiviteter som fodbold, badminton og gymnastik samt samlingssted for Helnæs Jagtforening.

Faciliteter
Ud over separate lokaler til Helnæs Lokalarkiv findes der i Borgerhuset to mødelokaler, det største har plads til op til 50 personer, et lille køkken, toilet og en gymnastiksal med bad, omklædningsrum og toilet.

Billede Borgerhus 2013

Bookning af lokaler
Foreninger og beboere på Helnæs kan reservere lokalerne på den kalender, der er opsat på tavlen i gangen. Her skrives ønskede arrangementer på og lokalet reserveres. Ved større arrangementer kontakt venligst formanden på mobil 2327 6858 eller mail: birgitte@elovara.dk.

Husk at slette påtegningen på kalenderen ved aflysning af arrangement.

Økonomi
Borgerhuset drives ved hjælp af midler fra kommunen, indsamlede bidrag til Helnæs Borgerhus Støtteforening og bidrag fra foreninger.

Borgerhusets bestyrelse
Birgitte Elovara, Helnæs Byvej 50, tlf. 2327 6858;  mail:  birgitte@elovara.dk (formand)
Susan Ascot, Stævnevej 24 (næstformand)
Eigil Kristensen, Ryet 6 (kasserer)
Peter Møller, Helnæs Byvej 11 (sekretær)
Hanne Plechinger, Helnæs Byvej 27 (bestyrelsesmedlem)

Vedtægter
Vedtægter Helnæs Borgerhus 2014
Helnæs Borgerhus Støtteforening bilag 2014

Borgerhus&arkiv

Luftfoto 2008 – Peter M. Hansen, Søgård