Helnæs Lokalråd

Kontakt: lokalraad@helnaes.dk


Efter 40 år blev Helnæs Beboerforening, stiftet i 1977, omdannet til Helnæs Lokalråd i januar 2017. Se evt. Vedtægter Helnæs Lokalråd rev2017 Helnæs Lokalråd er lokalområdets repræsentant i forhold til Assens kommune. Enhver myndig person med fast bopæl på Helnæs er medlem af foreningen. Læs mere her


Seneste NYT fra Helnæs Lokalråd

Bestyrelsesmøder 2019
Vi holder bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned.

Generalforsamling 2019 – 6. februar 2019
Referat fra generalforsamlingen kan hentes her Lokalrådsreferat generalforsamling 06.02.2019
Formandens beretning kan hentes her Formandens beretning 2019

Generalforsamling 2018
Referat fra generalforsamlingen kan hentes her referat generalforsamling 2018
Formandens beretning kan hentes her formandens beretning 2018

Red Lillebælt
Læs mere omkring vindmølleparken Lillebælt Syd på deres hjemmeside her

Nye sommerhuse?

Efter fællesmøde om tillæg til planstrategi 2015 i borgerhuset den 3. august 2017, har vi nu et høringssvar klar til Assens Kommune. Se link Høringssvar 17-08

Restaurering af sprøjtehuset
Vi er igang med at søge fondsmidler til restaurering af sprøjtehuset, som så vil kunne huse beredskabets brandvogn samt udstyr til akuthjælperne.


Lokalrådets bestyrelse

Formand: Ane Kirstine Munk Carlsen, tlf. 4016 2815, formand@helnaes.dk

Næstformand: Palle Hermansen, tlf. 2028 7013, pahe@mmmi.sdu.dk

Kasserer: Anna Nielsen, tlf. 2382 9204, hstrand28@hotmail.com

Sekretær: Gunvor Kampp, tlf. 2482 4295, longsforhome@gmail.com

Menigt medlem: Niels Thomsen, tlf. 6477 1484, feierfax@thomsen.mail.dk

Menigt medlem: Lars Scheffmann, tlf. 5155 4284, lars@scheffmann.dk

Menigt medlem: Simon Jørgensen, tlf. 5127 3824sj@vidaps.dk


GDPR
Lokalrådets persondatapolitik kan hentes her GDPR Helnæs Lokalråd 10-18