Helnæs Lokalråd

Kontakt: hebefo@gmail.com


Efter 40 år blev Helnæs Beboerforening, stiftet i 1977, omdannet til Helnæs Lokalråd i januar 2017. Se evt. Vedtægter Helnæs Lokalråd rev2017 Helnæs Lokalråd er lokalområdets repræsentant i forhold til Landdistriktsrådet i Assens kommune. Enhver myndig person med fast bopæl på Helnæs er medlem af foreningen. Læs mere her


Seneste NYT fra Helnæs Lokalråd

Bestyrelsesmøder 2018
Vi holder bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned.

Stormøde vedr. vindmølleparken Lillebælt Syd
7. februar 2018 kl. 20.30 i forsamlingshuset – efter lokalrådets generalforsamling

Generalforsamling 2018
7. februar 2018 kl. 19 i forsamlingshuset.

For eller imod en vindmøllepark i Lillebælt!
Vi beder om din holdningstilkendegivelse og afstemningsskema bliver derfor husstandsomdelt i dag tirsdag den 12. september, men du kan også hente og udfylde skemaet her på skærmen og sende til os pr. mail på hebefo@gmail.com.
Din stemme skal være os i hænde senest den 1. oktober 2017.
Hent skemaet her for-imod_vindmøller (dynamisk)

Havmøllepark mellem Als og Helnæs
Sønderborg forsyning orienterer om projektet i Torø Huse Forsamlingshus den 29. august 2017 kl. 19-21. Se artikel fra lokalavisen Borgermøde 2907

Nye sommerhuse?
Efter fællesmøde om tillæg til planstrategi 2015 i borgerhuset den 3. august 2017, har vi nu et høringssvar klar til Assens Kommune. Se link Høringssvar 17-08

Nyt skur på sportspladsen
Vi har fået byggetilladelse til at bygge et skur på sportspladsen og søger nu fondsmidler, så vi kan få sat gang i projektet.

Restaurering af sprøjtehuset
Vi er igang med at søge fondsmidler til restaurering af sprøjtehuset, som så vil kunne huse beredskabets brandvogn samt udstyr til akuthjælperne.


Lokalrådets bestyrelse

Formand: Ane Kirstine Munk Carlsen, tlf. 4016 2815, hebefo@gmail.com

Næstformand: Palle Hermansen, tlf. 2028 7013, pahe@mmmi.sdu.dk

Kasserer: Anna Nielsen, tlf. 2382 9204, hstrand28@hotmail.com

Sekretær: Andreas Schnalke, tlf. 2987 6260, andreas@schnalke.dk

Menigt medlem: Tove Dvinge

Menigt medlem: Niels Thomsen, tlf. 6477 1484, feierfax@thomsen.mail.dk

Menigt medlem: Lars Scheffmann, tlf. 5155 4284, lars@scheffmann.dk