Helnæs Jagtforening

Planlagte aktiviteter i 2015

Rævejagt lørdag den 17/1-2015. Vi mødes ved Borgerhuset kl 9:30 og der er biksemad efter rævejagten.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27/1-2015 kl 19:00 i Borgerhuset

Strandrensningen afholdes søndag den 10/5-2015 kl 9:30. Vi mødes på Søgaard.

Flugtskydning afholdes ”et sted på Helnæs” følgende torsdage i august måned: 6, 13, 20 og 27/8 kl 18:30

Vildtparade dyrejagt

Vildtparade dyrejagt

Jagtforeningens formål
Formålet med Helnæs Jagtforening er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

Arrangementer m.v.
I overensstemmelse med formålet tager Jagtforeningen aktivt del i ”natursnakken” på Helnæs, bl. a. gennem repræsentation i styregruppen for Life-projektet under Naturstyrelsen, som ejer det meste af Helnæs Mae og Bobakkerne.

Med hjælp fra medlemmerne og andre naturinteresserede arrangerer Jagtforeningen hvert år en dag med strandrensning, hvor vi prøver at nå hele vejen rundt om Helnæs’ kyst for at samle affald op. Strandrensningen slutter med hyggeligt samvær og pølser og kartoffelsalat.

Hvert år den 10. oktober afholder Jagtforeningen årets Dyrejagt, hvor lodsejerne eller deres stedfortræder samt Jagtforeningens medlemmer og gæster efter gammel tradition deltager. Dyrejagten er en klapjagt, hvor klappernes indsats er særdeles vigtig og meget værdsat. I følge traditionen deltager både nuværende og tidligere Helnæsboere som klappere. På Dyrejagten skydes der, udover ræv, kun råvildt, som efterfølgende indgår som gevinst i Vildtspillet, som typisk afholdes i Helnæs Forsamlingshus dagen efter Dyrejagten med adgang for alle interesserede. Efter afslutningen af selve Dyrejagten byder Jagtforeningen traditionen tro og som tak ofr hjælpen lodsejerne med til middagen på Helnæs kro sammen med jægerne. Jagtforeningen vil også her takke alle lodsejerne på Helnæs samt klapperne for deres velvillige indstilling og indsats, der sikrer at Dyrejagten på Helnæs kan fortsætte i sin traditionelle form, som ikke findes mange andre steder.

Jagtforeningen afholder efter behov rævejagter og regulering med det formål at sikre en passende balance mellem fuglevildtet og rævebestanden på Helnæs, hvor der findes en række naturlige og anlagte rævegrave.

Til fremme af jægernes skydefærdigheder, d.v.s. evnen til at skyde sikkert og ramme præcist, så anskydninger af vildtet undgås, arrangerer Jagtforeningen hvert år flugtskydning fordelt over 4 aftener i juli-august. Her kan alle jægere med hjælp fra instruktører få afprøvet og træne deres skydefærdigheder med skud til lerduer, der skydes ud i forskellige retninger og med forskellige hastigheder. Til formålet låner Jagtforeningen gerne en høstet mark, hvor lerdue-kastemaskinerne stilles op. Hvis du gerne vil prøve at skyde efter lerduer, så mød op. Du kan til flugtskydningerne altid låne et haglgevær og prøve at skyde til lerduer under sikker vejledning og ledelse af en ansvarlig skydeinstruktør.

Strandrensning

Strandrensning

Bestyrelsen
Helnæs Jagtforening ledes af en bestyrelse, der ud over afholdelse af ovennævnte aktiviteter også tager sig af andre jagtrelaterede anliggender med tilknytning til Helnæs eller nærmeste omegn. Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling i januar måned i henhold til Jagtforeningens vedtægter (se nedenfor).

Den nuværende bestyrelse (jan. 2013 – jan. 2014) består af:
Peter Hansen (Søgård), formand (Tlf: 2012 3547)
Søren ”Præst” Larsen, næstformand (Tlf: 2617 4006)
Anders Lindskov, kasserer (Tlf: 21274376)
Anders Hannibalsen (Tlf: 2020 8001), ofte jagtanliggender uden for Helnæs
Eigil Kristensen, sekretær (Tlf: 4042 9388)

Vedtægter
Helnæs Jagtforening_Vedtægter_Indscannet