Kalender

KOMMENDE ARRANGEMENTER (sæt kryds i kalenderen)


Se mere om de enkelte aktiviteter i det seneste nr. af HelnæsNyt på forsiden.
Oktober 2021:
2 første weekender “Helnæs på Kryds og Tværs”
3. okt. Tarteletfest
9. okt. Helnæs Kultur og Musikforening
           Sidste koncert i år i Galleriet på Stævnevej 7 kl. 20.00
10. okt. Helnæs Jagtforening Klapjagt.
            Bemærk at vi i år starter fra Borgerhuset (Madlejr) kl. 9.00.
11.okt. Planlægningsmøde om JUL på Helnæskl. 19.00 i Borgerhuset
14. okt. Torsdagsklub starter
15. okt. Fællesspisning Borgerhuset kl. 18.00.Tilmelding til fællesspisningen skal også ske              til Hanne på 20 90 13 22.