Foreninger m.v.

Helnæs har et rigt foreningsliv med en række aktiviteter, hvoraf flere dækker to eller tre generationer. Aktiviteterne er oftest knyttet til en forening eller et samlingssted som Helnæs Forsamlingshus og Borgerhuset, men kan også være opstået omkring et fælles ønske eller behov, hvor nogen har taget initiativet og aktiviteten derefter er fortsat. Af aktiviteter på Helnæs kan nævnes:

Fællesspisning, syklub, l’hombre klub, torsdagsklub, fælles gåture på Helnæs, fodbold, gymnastik, badminton, petanque, dilettantforestilling, fastelavnsfest, tarteletfest, fugleskydning, sommerfest, høstfest og juletræsfest, – samt alle foreningernes generalforsamlinger. Hertil kommer temaudstillinger på Lokalhistorisk Arkiv, dage med “Åbent hus på Helnæs” arrangeret af foreninger m.v. i fælleskab, musikarrangementer af Helnæs Kultur- og Musik-forening, kunstudstillinger i Helnæs’ Gl. Præstegård, diverse sommeraktiviteter arrangeret af Helnæs Camping, og særlige madaftener på Helnæs Kro.

LISTE over foreninger mm