Fællesspisning

 

Næste gang: Se Fælles kalender og HelnæsNyt

Fællesspisning foregår i Borgerhusets lokaler, beliggende Helnæs Byvej 63 som en del af den gamle skole og foregår i vinterhalvåret, hvor personer fra gang til gang melder sig et madhold. Madholdet forestår så indkøb og madlavning, gerne 2-3 retter, til en fastsat, ofte fredag, aften. Betalingen af ca. 30-40 kr. pr. person sker under spisningen,  hvorefter beløbet og en eventuel kassebeholdning overgår til det næste madhold.

Normalt deltager der fra 30-50 personer, voksne og børn, i fællesspisningerne.


Fællesspisning i Borgerhuset – foto Anne K. Hansen