Helnæs Vandværk

Helnæs Vandværk blev stiftet som andelsselskab den 18. nov. 1963.

Formål

I følge vedtægterne  og det gældende kommunale vandregulativ (se nedenfor) er selskabets formål at forsyne tilsluttede grundejere på Helnæs med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftbidrag, og iøvrigt varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Bestyrelse

Vandværkets bestyrelse har 5 medlemmer, heriblandt formand, næstformand, sekretær og vandmåleransvarlig.

Formand

Thomas Olling Rasmussen, Lindhovedvej 17, Helnæs

Tlf.  20810455, Thomas-Rasmussen@privat.dk

Næstformand

Mogens Rasmussen, Bøgeskovvej 10, Helnæs

Tlf. 27261362, bjergager@lite.dk

Sekretær og medlem for Helnæs Sommerland

Henrik Steensen, Trehusevej 8, 8722 Hedensted (sommerhus: Gammelhave 15, Helnæs)

Tlf. 20319025

Vandmåleransvarlig

Per Pedersen, Strandbakken 41, Helnæs

Tlf. 23324122

Finn Hemmingsen, Stævnevej 23, Helnæs

Tlf. 40647867

Til vandværket er yderligere tilknyttet

Vandværksbestyrer

Hans Larsen, Helnæs Byvej 29, Helnæs

Tlf. 30491521

Bogholder

Carl Ellebæk, Fuglebakken 28, 5610 Assens

Tlf. 22405085

Vedtægter for Helnæs Vandværk

Vandregulativ fra Assens kommune