Helnæs Vandværk

Helnæs Vandværk blev stiftet som andelsselskab den 18. nov. 1963.

Formål
I følge vedtægterne og det gældende kommunale vandregulativ (se nedenfor) er selskabets formål at forsyne tilsluttede grundejere på Helnæs med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, og i øvrigt varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Vandværkets bestyrelse (5 medlemmer)

Formand: Thomas Olling Rasmussen, Lindhovedvej 17, Tlf. 2081 0455, thomas@stenbaekgaard.dk

Næstformand: Mogens Rasmussen, Bøgeskovvej 10, Tlf. 2726 1362, mogens@bjergager.com

Sekretær: (medlem for Helnæs Sommerland)
Anton Siersbæk, Gammelhave 13, Tlf. 2332 0148, ansiers@hotmail.com

Vandmåleransvarlig: Per Pedersen, Strandbakken 41, Tlf. 2332 4122, perhelnaes@gmail.com

Kasserer: Anders Lindskov Jørgensen, Lindhovedvej 33, Tlf. 2127 4376, anders.lindskov.33@gmail.com

Vandværksbestyrer: Torben Dansted, Strandbakken 55, Tlf. 2182 9513, torbendansted@gmail.com

Vedtægter for Helnæs Vandværk

Vandregulativ fra Assens kommune