Ryet 10 (Helnæs Forsamlingshus)

Ryet 10 – Matr. nr.: 32n; Helnæs Forsamlingshus

Forsamlingshuset på Ryet 10, Helnæs, set fra sydsiden.

Helnæs Forsamlingshus blev opført i 1907 på en dertil erhvervet grund. Ejerne er de p.t. 103 husstande/fastboende myndige personer på Helnæs, som har betalt for det årlige aktionærbevis.

Siden 2007 har forsamlingshuset, bl.a. med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, gennemgået en omfattede restaurering, så hovedhusets i sit ydre og indre fremstår med et udseende tæt på det oprindelige fra 1907. Se mere derom i afsnittet “Forsamlingshuse på Helnæs“.

Funktion: Som et typisk forsamlingshus på landet fungerer Helnæs Forsamlingshus som et møde- og samlingssted, der kan lejes til fester, møder og lignende af private personer, foreninger m.v.. Det gælder også, hvis man ikke bor på Helnæs.

Drift: Forsamlingshuset drives som en non-profit, ikke-erhvervsdrivende forening. Den daglige drift varetages af en bestyrelse (se nedenfor), som vælges på den årlige generalforsamling i november måned.

Vedrørende leje af forsamlingshuset og egne husets aktiviteter, se under Forsamlingshus i Foreninger.

Store sal dækket op til fødselsdagsfest med scenen i baggrunden.

Aktiviteter generelt
I forsamlingshuset afholdes en række traditionelle og større arrangementer og fester, som på deres måde markerer årets gang på Helnæs. Efter Beboerforeningens generalforsamling med bankospil i januar følger Forsamlingshusets fastelavnsfest i februar, Beboerforeningens dilettant i marts, Tartelletfesten i april, Forsamlingshusets fugleskydning i juli og høstfest i sept.-okt. I den mørke tid derefter er der fællesspisning, Forsamlingshusets generalforsamling i november og  juletræsfest i december. Hertil forskellige andre foreningsarrangementer og møder, samt ikke mindst de private fødselsdags- og familiefester, konfirmationer m. v., som alle markerer mærkedage for familier, venner og bekendte.

Klik her for at læse historien om de tre forsamlingshuse på Helnæs, og restaureringen af det nuværende.