Om Helnæs Lokalråd

 

Efter 40 år blev Helnæs Beboerforening, stiftet i 1977, omdannet til Helnæs Lokalråd i januar 2017. Helnæs Lokalråd er lokalområdets repræsentant i forhold til Landdistriktsrådet i Assens kommune. Enhver myndig person med fast bopæl på Helnæs er medlem af foreningen.

Formål og opgave:
– at støtte det arbejde, der gøres for at genetablere, bevare og videreudvikle landsbysamfundet, dets miljø og den kultur, det repræsenterer.
– at støtte bestræbelserne på at give borgeren lokal indflydelse, lokalt medansvar og lokale samarbejdsmuligheder.

Beboerforeningens bestyrelse har 7 medlemmer, inkl. formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen konstitueres på et møde snarest efter årets generalforsamling – senest februar 2017.

Bestyrelsen kan ad hoc nedsætte udvalg til varetagelse af bestemte opgaver.

Det eneste udvalg er p.t. den arbejdsgruppe, der blev nedsat som formel Lokalarbejdsgruppe på Helnæs i forbindelse med etablering af en mulig Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Et forslag herom blev i efteråret 2012 afvist af forligsgruppen bag Loven om Nationalparker.

Faste arrangementer
Dilettant
Sommerfest
Torsdagsklubben

Helnæs Lokalråd og Assens kommune.
Helnæs Lokalråd er repræsentant i forhold til Landdistriktsrådet i Assens kommune. Beboerforeningen er p.t. repræsenteret i landdistriktsrådet bestyrelse ved Jens Zimmer indvalgt som suppleant. Han deltager efter bestyrelsens beslutning i bestyrelsesmøderne og behandlingen af de sager og ansøgninger, som landdistriktsrådet modtager fra lokalområderne eller har til udtalelse fra kommunen.