Borgerhusets Generalforsamling

Borgerhuset | 21.03.2013 @ 19:30

Forslag, der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen (Birgitte Elovara) senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse og dagsorden husstandsomdelt tirsdag d. 5. marts 2013

Venlig hilsen
Bestyrelsen