Helnæs Byvej 43 (Østergaard)

Matr. nr. 18f m. fl.; ejer Arne Dahl Rasmussen.

Østergaard er en af de oprindelige 16 gårde på Helnæs, nævnt i Erik Hardenbergs Jordebog i 1583. Stuehuset blev sammen med de nærmeste stald- og ladebygninger opført ca. 1914, efter at hele gården nedbrændte i aug. 1913. Ved tilkøb af det meste af nabogården Toftegaards (Hegningegaards) jorder i 1920’erne blev Østergaard en af de største gårde på Helnæs. Efter senere frasalg af markarealer er landbrugsejendommen i dag på 32 ha, hvoraf 2.7 ha er skov.

Det var på Østergaards marker langs Hegningevejen op mod Hegningeskoven, at man den 18. marts 1860 fandt en stor runesten fra 800tallet.

Runestenen, der i dag findes på Nationalmuseet, er speciel ved udover navnet ”Roulf” på den der lod stenen rejse, også nævner at denne person var ”Gode” (datidens form for ”præst”) for ”Næsboerne.”

Sankt Hans-aften er der tradition for, at Helnæsboere og andre mødes til bål og båltale på Østergaards del af Lillestranden, nede bag gården ud mod Helnæsbugten.

Østergaard, Helnæs Byvej 43

HB 43 1960
Luftfoto 1960 – Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object207814

HB 43 1958
Luftfoto 1956 – Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object174220

HB 43 1953
Luftfoto 1953 – Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object134736

HB 43 1950
Luftfoto 1950 – Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object121100


Luftfoto 1936-38 – Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object64677

Tidl. stuehus på Østergaard, nedbrændt med resten af gården i aug. 1913.
Foto fra ca. 1910.