Bøgeskovsvej 14 (Toften)

Matr. nr. 34h m. fl. Huset, kaldet Toften af de nuværende ejere Niels og Inge Johanne Ellebæk, blev bygget ca. 1905 af Jørgen Larsen kaldet Jørgen Lavn, som arbejderbolig til gården Gudmundsdal (Bøgeskovsvej 16). Huset var beregnet  til 2 familier: fodermesteren og en gift arbejdsmand. Fodermesteren havde desuden et kammer på loftet til en medhjælp. Dengang kunne der bo endog meget børnerige familier i de to boliger på hver 75 m2. De indeholdt 2 stuer mod vejen, soveværelse, kammer, og køkken, samt en tilbygning, der oprindeligt rummede en indgang, en kælder og et lille hønsehus, men fra 1970’erne en forgang og en baggang med badeværelse.

I 2009 blev huset efter salget af Gudmundsdal skilt ud som særskilt ejendom og privatbolig for Inge Johanne og Niels Ellebæk. Samtidig blev grunden udvidet til 5500 m2, og haven omlagt. Selve huset blev gennemgribende restaureret og fik navnet ”Toften”, da det er beliggende på Gudmundsdals tidligere tofte. Ved restaureringen blev beboelsen i loftetagen udbygget, og der kom tegltag med kviste på huset, ligesom der blev opført et 100 m2 stort udhus i sibirisk lærk.

Bøgeskovsvej 14, ca. 1990

bsv14_2012a

Bøgeskovsvej 14 – Toften – set fra vejen, 2012

bsv14_2012b

Bøgeskovsvej 14 – Toften – set fra baghaven, 2012