Menighedsrådsmøde

Sted oplyses ved henvendelse til formand | 20.03.2013 @ 19:00

Medlemmer af menigheden, som ønsker at deltage i mødet kan sende en mail til Marianne Therp og vil ca. 8 dage før mødet modtage oplysning om tid, sted og dagsorden.

Helnæs Kirkes regnskab for 2012 vil blive gennemgået på mødet. Hvis man ønsker at læse referatet i protokollen, kan man gøre det hos Marianne på Lindhovedvej 21 en uge efter mødet. Ring eller SMS for at træffe en aftale herom.

Marianne Therp – mail: mtherp@gmail.com, mobil: 27 20 16 68.