Huse og gårde

Registranten over huse og gårde og andre bygninger på Helnæs er stadig under udbygning, og vil i sagens natur altid være det.

Stranddybet Strandbakken Hegningen Klinteskovsvej Elmebjergvej

Formålet med registranten er nemlig gennem billeder og tekst, kortmateriale, dokumenter m. v. at foretage en løbende registrering og beskrivelse af huse og gårde på Helnæs, som de var, som de er, og som de ændrer sig. Beskrivelsen af huse, gårde og steder med særlig historie vil derudover, hvor det er relevant, blive suppleret med beretninger om de mennesker, der har boet og haft deres virke her på Helnæs.

Registranten har som grundlag en systematisk vej-for-vej fortegnelse med tekst og billeder over de nuværende huse og gårde på Helnæs, samt andre bygninger (eks. fyrtårn, pumpestation, sprøjtehus). For hver gård/hus præsenteres som minimum et eller flere aktuelle billeder af ejendommen og event. navn(e) på nuværende ejer(e). Derudover vil registranten for langt de fleste nuværende huse/gårde (og nogle huse/gårde, der ikke er her mere) indeholde et eller flere historiske billeder, samt angivelse af eventuelle andre tidligere funktioner (jordemoderhus, fattighus, købmand, posthus, mejeri, forsamlingshus). Hertil kommer interessante personhistorier eller tilknyttede historiske begivenheder. I de enkelte præsentationer vil der elektronisk blive henvist (”linket”) til relevante kilder, mere fyldige beskrivelser (eks. menighedsrådets hjemmeside vedr. kirken eller Lokalhistorisk Arkiv) samt, hvis det ønskes, ejernes eventuelle egne hjemmesider

Registranten vil optimere Assens Kommunes kulturmiljøscreening gennem tilførsel af lokalt arbejde og viden, og supplere materialet og arbejdet i Helnæs’ Lokalhistoriske Arkiv og Boesamfundet. Ved at inddrage alle beboere på Helnæs (og andre med tilknytning til Helnæs) i arbejdet med denne samlede præsentation af Helnæs med udgangspunkt i huse og gårde vil Registranten øge interessen for de lokale kulturhistoriske værdier og bevare dem for eftertiden.

I Helnæs Beboerforening forventer vi, at Registranten – og arbejdet med den – vil øge forståelsen af landsbysamfundets værdier i forhold til det moderne samfund. Vi ser samtidig Registranten som et vigtigt aktiv i forbindelse valg af bosætning på Helnæs og køb og salg af ejendom.