Torsdagsklubben

ALLE ER VELKOMNE – Husk kop og brød
Alle dage mødes vi i Borgerhuset, Helnæs Byvej 63 kl. 14.30


PROGRAM Efterår 2023

12.10. Velkommen. Programmet er klar og efter kaffen vises en lille fin Helnæsfilm fra 2001.

26.10. Fhv. Forstander Poul Petersen, Brylle fortæller om arbejdet med projekt ”Trankebar” i Indien.

09.11. ”Syng dig glad” med musik og sang af seniortrio med Viggo Jørgensen og musikere.

23.11. Finn Andersen, Ryslinge fortæller om 36 år i fængsel, indlagt ”fornøjelige anekdoter”.

07.12.  Julehygge, Anders Lyng kommer og læser julehistorie for os.


PROGRAM Forår 2024

11.01. ”Pensionisttur til Færøerne” billedforedrag ved Mette Kvist Jørgensen, Helnæs.

25.01.”Oplevelser i Alberta i Canada” i ord og billeder, ved Jinnie Hemmingsen, Helnæs.

08.02. ”Nu kommer lyset igen” ved fhv. forstander Morten Winter, Middelfart Fortælling og musik.

22.02. Årets bankospil, medbring venligst en pakke, så der er gevinst til alle.

07.03. Musik og fællessang ved Flemming Henriksens harmonikatrio fra Munkebo.


Måske afsluttes der med en udflugt efter nærmere aftale om tid og sted

For Helnæs Lokalråd
Mvh Anne Hansen


En hyggelig eftermiddag i torsdagsklubben i borgerhuset – foto privat