Helnæs Vandværk

Helnæs Vandværk blev stiftet som andelsselskab den 18. nov. 1963.

Formål
I følge vedtægterne og det gældende kommunale vandregulativ (se nedenfor) er selskabets formål at forsyne tilsluttede grundejere på Helnæs med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, og i øvrigt varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Vandværkets bestyrelse (5 medlemmer)

Formand: Anders Lindskov Jørgensen, Tlf. 2127 4376, anders.lindskov.33@gmail.com

Næstformand: Kaj Nielsen, Tlf. 30919896

Sekretær: (medlem for Helnæs Sommerland)
Anton Siersbæk, Tlf. 2332 0148, ansiers@hotmail.com

Vandmåleransvarlig: Per Pedersen, Strandbakken 41, Tlf. 2332 4122, perhelnaes@gmail.com

Kasserer: Tommy Broberg, Tlf. 51371123

Vandværksbestyrer: Torben Dansted, Strandbakken 55, Tlf. 2182 9513, torbendansted@gmail.com

Vedtægter for Helnæs Vandværk

Vandregulativ fra Assens kommune