Borgerhuset, Helnæs Byvej 63a

Helnæs Borgerhus ligger i en del af den tidligere kommuneskole på Helnæs, som i 1993 blev doneret til foreningerne på Helnæs af Assens kommune. Borgerhuset er samlingssted for klubber og foreninger på Helnæs og rummer også Helnæs Lokalarkiv. Borgerhuset administreres af en bestyrelse i henhold til de gældende vedtægter samt dertil hørende bilag.

Billede Borgerhus 2013

Bookning af lokaler
Foreninger og beboere på Helnæs kan reservere lokalerne på den kalender, der er opsat på tavlen i gangen. Her skrives ønskede arrangementer på og lokalet reserveres. Ved større arrangementer kontakt venligst formanden på mobil 2327 6858 eller mail: birgitte@elovara.dk.

Husk at slette påtegningen på kalenderen ved aflysning af arrangement.

Økonomi
Borgerhuset drives ved hjælp af midler fra kommunen, indsamlede bidrag til Helnæs Borgerhus Støtteforening og bidrag fra foreninger.

Borgerhusets bestyrelse

Borgerhusets bestyrelse
Birgitte Elovara, Helnæs Byvej 50, tlf. 2260 5015;  mail:  birgitte@elovara.dk (formand)
Peter Mygind Hansen, Helnæs Byvej 67 (næstformand)
Hanne Plechinger, Helnæs Byvej 27 (kasserer)
Peter Møller, Helnæs Byvej 40 (sekretær)

Finn Nancke, Helnæs Byvej 77 (bestyrelsesmedlem)

Vedtægter

Vedtægter Helnæs Borgerhus 2014
Helnæs Borgerhus Støtteforening bilag

Borgerhus&arkiv

Luftfoto 2008 – Peter M. Hansen, Søgård