Helnæs Forsamlingshus

Ryet 10, Helnæs, 5631 Ebberup
hefohus@gmail.com

Forsamlingshusets bestyrelse

Formand: Jørgen Nielsen
tlf. 6474 1681 / 2360 9088
Strandbakken 28
hstrand28@hotmail.com

Næstformand: Peter Møller
tlf. 6477 1981 / 4262 7900
Helnæs Byvej 40
pml@force.dk

Udlejningsansvarlig og kasserer: Lis Jørgensen
tlf. 6477 1615 / 2192 8072
Strandbakken 35
lov.helnaes35@gmail.com

IT-ansvarlig: Else Grønbæk
tlf. 64771735 / 30532152
Helnæs Byvej 17
elsekarla55@gmail.com

Sekretær: Louise Jensen
tlf. 28493223
Helnæs Byvej 5
ljlouisejensen@gmail.com

Alm. medlem: Annelise Larsen
tlf. 6477 1595 / 51502957
Helnæs Byvej 23

Alm. Medlem: Lotte Egebak
tlf. 40382092
Stævnevej 11
lotteegebak@gmail.com

Suppleant 1. Torben Dansted
tlf.: 21829513
Strandbakken 55
torbendansted@gmail.com

Suppleant 2. Søren Foss Madsen
tlf. 26351730
Strandbakken 12

Formål og funktion

Som et typisk forsamlingshus på landet fungerer Helnæs Forsamlingshus som et møde- og samlingssted, der kan lejes til fester, møder og lignende af private personer, foreninger m.v.. Det gælder også, hvis man ikke bor på Helnæs.

Forsamlingshuset drives som en non-profit, ikke-erhvervsdrivende forening med p.t. 103 personer/husstande på Helnæs som ejere (”aktionærer”).

Den daglige drift varetages af en bestyrelse (se ovenfor), som vælges på den årlige generalforsamling i november måned.

Vedtægter
Klik her for Vedtægter

Indretning / Faciliteter
Forsamlingshuset indeholder en stor sal med scene, en åben tilknyttet lille sal, samt et igen åbent tilknyttet lokale på 1. sal. Hertil kommer køkken med gaskomfurer/el-ovne, mikroovn samt industrielle kaffe- og opvaskemaskine. Der er handicapvenlige herre- og dametoiletter med adgang fra forgangen. Opvarmningen sker med oliefyr.

fhus2

Den store sal dækket op til fødselsdagsfest med scenen i baggrunden.

Aktiviteter generelt
I forsamlingshuset afholdes en række traditionelle og større arrangementer og fester, som på deres måde markerer årets gang på Helnæs. Efter Beboerforeningens generalforsamling med bankospil i januar følger Forsamlingshusets fastelavnsfest i februar, Beboerforeningens dilettant i marts, Forsamlingshusets fugleskydning i juli. I den mørke tid derefter er der fællesspisning, Forsamlinghusets generalforsamling i november og  juletræsfest i december. Hertil forskellige andre foreningsarrangementer og møder, samt ikke mindst de private fødselsdags- og familiefester, konfirmationer m. v., som alle markerer mærkedage for familier, venner og bekendte.

IMG_5597

Så er salen pyntet flot op klar til børnenes juletræsfest 2014.

IMG_5611

Lige knap 4 timer senere og bestyrelsen er klar igen med en flot pyntet sal til de voksnes juletræ!

IMG_4755-1

Den store sal dækket op til fugleskydningens indendørs aktiviteter.

Historie
Helnæs Forsamlingshus på Ryet 10 blev opført i 1907.
Siden 2007 har forsamlingshuset, bl.a. med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, gennemgået en omfattende restaurering, så hovedhusets i sit ydre og indre fremstår med et udseende tæt på det oprindelige fra 1907.

For mere historie om forsamlingshusene på Helnæs og restaureringen af det nuværende, se Ryet 10 under Huse & Gårde.

Kalender for Helnæs Forsamlingshus
(Vi arbejder på her på siden at kunne vise en kalender med tidspunkter, hvor forsamlingshuset allerede er reserveret)