Informationsmøde om fibernet

Snave Forsamlingshus | 27.08.2014 @ 19:00

På Helnæs har vi sammen med Brydegård, Brunshuse, Dreslette, Snave m.fl. mulighed for at få etableret fibernet i 2015, hvis mindst 55% af områdets husstande, inkl. sommerhuse inden 1. okt. i år melder positivt ind til Energi Fyn. Som lokal ”fibernet-gruppe” har vi i juli udsendt en generel informationsskrivelse og afleveret (eller er i gang med at aflevere) brochure-materiale med de typer og priser for stabilt og hurtigt internet, TV-pakker og fastnet telefoni, der tilbydes sammen med etablering af fiber-nettet. Undervejs har vi fået en række praktiske spørgsmål, som vil blive besvaret på et informationsmøde tirsdag den 26. aug. kl. 19.00, i Helnæs Forsamlingshus, hvor Energi Fyn også er repræsenteret. Er man forhindret den 26. aug., holdes der et tilsvarende møde den 27. aug. i Snave Forsamlingshus.
Vi opfordrer alle til at komme til informationsmødet. Det er nu vi på Helnæs har muligheden for at få etableret stabil og lynhur-tig fibernetforbindelse til gavn for den enkelte og for vores lokalsamfund.
Mvh ”Fibernetgruppen” (Peter M. Hansen, Lone Schramm, Anders Lyng, Jens Zimmer, Lars Scheffmann)