Høstgudstjeneste

Helnæs Kirke | 14.09.2014 @ 17:00

13. s.e.trin. Høstgudstjeneste i Helnæs Kirke kl. 17:00 med efterfølgende spisning i Forsamlingshuset.