Stævnevej 4 (gl. værksted)

Matr. nr. 39h
Staevnevej_4_web
2013 – foto Andreas Schnalke