Helnæs Byvej 9 (Lillemosegård)

Matr.nr. 18a m.fl., ejes af Kirsten og Hans Hoppe. Indtil 1977 ejet af Anne Petersen.

Lillemosegård er udstykket fra Østergårds jorde og opført ca. 1872 med et oprindeligt jordtilliggende på 18,5 ha. Efter frasalg i 1995 af ca. 13 ha i forbindelse med den første del af Naturstyrelsens overtagelse af Ma’en, er jordtilliggendet i dag ca. 1,5 ha ved bygningerne, ca. 1 ha skov i Lilleskoven og ca. 3 ha eng i Rørmosen.

HB 9 2012

Lillemosegård 2012 – privat foto

Lillemosegård, stuehuset set fra havesiden 2006 – privatfotoHB 9 1960

Lillemosegård 1960 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object207860Hb 9 1956

Lillemosegård 1956 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object174269HP 9 1953

Lillemosegård 1953 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object134767HP 9 1950

Lillemosegård 1950 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object121055HB 9 1936-38

Lillemosegård 1936-38 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object64712

Matrikelkort fra 1919

Stuehuset set fra gårdsiden ca. 1920 – Fra venstre: Tidligere ejer, konen og to af deres fire børn. Nr. to fra højre er Else Petersen (senere kaldet Else ”smed”) og længst til højre Anne Petersen.