Helnæs Byvej 65 (Ønskedal)

 

”Ønskedal” Helnæs Byvej 65, matr. nr. 20 h

Huset ”Ønskedal” hørte oprindelig til Søgård, Helnæs Byvej 67, og fik sit navn efter en af Søgård’s marker, der som Søgårds udejord lå ude nordvest på Helnæs før Toppen og ned til Lillebælt. Både navnet Ønskedal og beliggenheden af marken kan ses på et af de ældste ”matrikel”- eller markkort over Helnæs fra før 1800.

Huset Ønskedal blev bygget i 1962-63 i det, der dengang var Søgårds æblehave. Samtidig med nedlæggelsen af æblehaven blev en gammel bindingsværkslænge, der lå langs vejen, revet ned. Det var daværende gårdejer Peter Hansen, der lod huset bygge til sin søn og svigerdatter, Jens og Anne Hansen, da de blev gift.

I 1992 blev Ønskedal udstykket fra Søgård og fik sit eget matr. nr. 20 h. Senere i 1998 blev huset bygget om fra at være et 1- planshus til et hus med høj rejsning og 2 etager.

ønskedal1

Ønskedal inden udvidelsen med kviste og tagetage i 1998

ønskedal2

Ønskedal januar 2013

ønskedal3

Ønskedal set fra Maen med Borgerhusets gymnastiksal til venstre; foto marts 2013