Helnæs Byvej 41 – (Hegningegaard)

Matr. nr. 17e, ejes af Kirsten Rasmussen og Jens Zimmer Rasmussen.

Hegningegaard (i en periode kaldet Toftegård) er en af de oprindelige 16 gårde i Helnæs by, som nævnes i Erik Hardenbergs Jordebog i 1583. Det nuværende stuehus er fra ca. 1826.

I 1920’erne blev det meste af jorden solgt fra til Østergaard. Op til da var den firlængede gård med 78 tdr. land en af de større gårde på Helnæs. Efter frasalget af jord blev udlængerne revet ned og den mindre vinkelbygning til stuehuset opført. I 1983 blev den sidste landbrugsjord overtaget af Østergaard, og landbrugspligten ophævet.

Hegningegaard2012vinter Hegningegaard

Hegningegaard dec. og juli 2012


ca. 1964

HB 41 1956

Luftfoto 1956 – Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object174242

HB 41 1950

Luftfoto 1950 – Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object121098


Luftfoto 1936-38 – Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object64679

1910-15