Helnæs Byvej 11 (Abkjeldgård)

Matr. nr. 33a

HB 11 1960Abkjeldgaard 1960 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object207851HB 11 1956

Abkjeldgaard 1956 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object134767
HB 11 1953

Abkjeldgaard 1953 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object134765HB 11 1950

Abkjeldgaard 1950 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object121062HB 11 1936-38

Abkjeldgaard 1936-38 – luftfoto Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object64710HB 11 postkort 1936

Abkjeldgaard 1936 – postkort