Om Helnæs Lokalråd

Efter 40 år blev Helnæs Beboerforening, stiftet i 1977, omdannet til Helnæs Lokalråd i januar 2017. Helnæs Lokalråd er lokalområdets repræsentant i forhold til Assens kommune. Enhver myndig person med fast bopæl på Helnæs er medlem af foreningen.

Formål og opgave:
– at støtte det arbejde, der gøres for at genetablere, bevare og videreudvikle landsbysamfundet, dets miljø og den kultur, det repræsenterer.
– at støtte bestræbelserne på at give borgeren lokal indflydelse, lokalt medansvar og lokale samarbejdsmuligheder.

Helnæs Lokalråds bestyrelse har 7 medlemmer, inkl. formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen konstitueres på et møde snarest efter årets generalforsamling – senest februar 2017.

Bestyrelsen kan ad hoc nedsætte udvalg til varetagelse af bestemte opgaver.

Det eneste udvalg er p.t. den arbejdsgruppe, der blev nedsat som formel Lokalarbejdsgruppe på Helnæs i forbindelse med etablering af en mulig Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Et forslag herom blev i efteråret 2012 afvist af forligsgruppen bag Loven om Nationalparker.

Helnæs Lokalråd og Assens kommune
Helnæs Lokalråds bestyrelse er lokalområdets repræsentant i forhold til Landdistriktsrådet i Assens kommune. Som en del af aftalen mellem lokalrådet og kommunen afholdes årlige dialogmøder mellem bestyrelsen og et antal politikere fra byrådet.

Lokalrådet er også med i Landdistriktsrådet for Assens kommune (LDR), som består af alle tilmeldte lokalområder. Det fungerer som et fællesforum, hvor man kan høre nyt og udveksle erfaringer med andre lokalområder. Repræsentant for Helnæs i LDR er p.t. Jens Zimmer, som også p.t. er formand for LDR’s bestyrelse.