Ølsmagning

Tilmelding til Jørgen 6477 1829 eller Dan 6477 1501 eller darajo@mail.dk

Formål
”Ølsmagning for kneitene på Helnæs” har to formål, nemlig -1) at udvide kendskabet til smag og produktion af de forskellige øltyper og ølmærker, som er på markedet, og 2) at skabe en ramme for hyggeligt samvær og uformel snak for kneitene (mændene) på Helnæs.

Baggrund
Initiativet til ”Ølsmagning for kneitene på Helnæs” blev taget af Jørgen Hesselbjerg, Peter Hansen (Søgård), Per Steltzner og Dan Ravn-Jonsen i 2005 som reaktion på, at Brugsen på Helnæs lukkede. Jørgen Hesselbjerg formulerede det sådan: ”Da Brugsen var der, mødtes kneitene på trappen – eller over en øl i baglokalet – og snakkede om, hvad der skete på øen. Med Brugsens lukning forsvandt den mulighed, mens damerne fortsat mødtes i strikke- og syklubber og byttede snak”.

Med ”Ølsmagning for kneitene på Helnæs”, som holdes ca. én aften om måneden fra oktober til maj, kom muligheden for mandesnak og samvær tilbage, – samtidig med at øl-sortimentet og smagsoplevelserne blev kraftig udvidet.

Ølsmagningen foregår i Borgerhuset i Helnæs gamle skole med start kl. 19.30,  hvor der i de næste par timer typisk smages 6 forskellige øl, både danske og udenlandske. For hver øl giver den enkelte deltager point på en skala fra 0 til 10. Disse point noteres, så et gennemsnit og fordelingen på 0-10 skalaen kan udregnes og præsenteres på tavlen, eftersom smagningen skrider frem, og aftenens bedste øl kan kåres. Resultaterne tilbage fra den første ølsmagning 22. febr. 2005 og til nu kan ses nedenfor i referaterne fra de enkelte møder.

For hver sæson arrangeres – med ledsagere, ølsmagning og mad – enten en udflugt til et bryggeri eller et foredrag med en brygger lokalt i Borgerhuset. Den 12. jan. 2012 blev der efter samme model afholdt ”jubilæumssmagning”, hvor vi med ledsagere og mad gensmagte og vurderede de 6 øl, som havde fået de bedste vurderinger i de første 50 ølsmagninger.

Annoncering og deltagelse
Næste ølsmagning annonceres på møderne og via denne hjemmesides Fælles Aktivitetskalender, HelnæsNyt og e-mail.

Deltagere er fastboende mænd på Helnæs eller efter invitation. Prisen pr. aften er 30-50 kr. for almindelige aftener, men afhænger af de indkøbte øls pris og tilskud til husleje.

Referater
85 – smagning 2017
84 – smagning damerne 2016
84 – smagning kneitene 2016
83 – smagning 2016
82 – smagning 2016
81 – smagning 2016
80 – smagning 2016
79 – smagning 2016

Ølsmagning 2015

Ølsmagning 2014

Ølsmagning 2013

Ølsmagning 2012

Ølsmagning 2011

Ølsmagning 2010

Ølsmagning 2009

Ølsmagning 2008

Ølsmagning 2007

Ølsmagning 2006

Ølsmagning 2005